Ban Chỉ đạo quốc gia cho rằng, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, với số mắc và số tử vong cao ở nhiều nước trên thế giới.

Vì vậy, vẫn phải tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài để có thể nới lỏng được ở bên trong nhằm thực hiện mục tiêu kép là vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa bảo đảm phát triển kinh tế-xã hội.

Kiểm tra thân nhiệt trước khi đến cơ quan làm việc, trường học nói riêng và nơi công cộng nói chung
Luôn giữ khoản cách an toàn tối thiểu là 2m với mọi người
Thực hiện đo thân nhiệt mọi lúc mọi nơi
Và luôn đeo khẩu trang nơi công cộng để giữ gìn sức khoẻ cho bản thân và cộng đồng

Theo dõi Sphacy trên Facebook: https://www.facebook.com/Ph%E1%BA%A7n-m%E1%BB%81m-qu%E1%BA%A3n-l%C3%BD-nh%C3%A0-thu%E1%BB%91c-GPP-Sphacy-109458107338864

Trả lời