Một cảm ơn chân thành đến những người chiến sỹ tiền tuyến, những vị anh hùng đời thực đã thầm lặng chiến đấu không ngừng nghỉ để bảo vệ chúng ta bất chấp cả sức khoẻ và tính mạng của bản thân.

Hãy ở nhà vì chính sức khoẻ bạn và cũng giảm bớt gánh nặng trên vai những người hùng này nhé!

Theo dõi SPHACY trên Facebook: https://www.facebook.com/Ph%E1%BA%A7n-m%E1%BB%81m-qu%E1%BA%A3n-l%C3%BD-nh%C3%A0-thu%E1%BB%91c-GPP-Sphacy-109458107338864

Trả lời