THÔNG BÁO

Về việc : Nghỉ Lễ Quốc Khánh 2/9 năm 2020

 Căn cứ vào quy định chung của Nhà nước về việc nghỉ lễ năm 2020. Công ty Cổ Phần SPHACY thông báo lịch nghỉ Lễ Quốc Khánh 2/9 năm 2020 như sau;

  • Toàn thể cán bộ, kỹ sư, dược sỹ và nhân viên công ty nghỉ ngày thứ tư, 02/09/2020 (Nghỉ 1 ngày);
  • Bộ phận kỹ thuật phần mềm vẫn tổ chức trực 24/24 trong ngày nghỉ lễ. Giao Giám Đốc CTO – Nguyễn Doãn Trường Huy phụ trách phân công và sử lý các sự cố trong thời gian nghỉ Lễ;
  • Toàn thể cán bộ, kỹ sư, dược sỹ và nhân viên công ty được hưởng chế độ thưởng Lễ Quốc Khánh theo quy định và quy chế tài chính của Công ty;
  • Trong thời gian nghỉ Lễ, các công việc phát sinh được sử lý và giải quyết vào ngày thứ năm 03/09/2020 sau ngày nghỉ Lễ. /

Công ty CPhần SPHACY xin trân trọng thông báo.