SPHACY-GPP là bản đã được nâng cấp, thay đổi nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế của phiên bản cũ. Phần mềm cập nhật nhanh hơn, nhiều màu sắc giao diện hơn và đặc biệt nhiều tính năng độc quyền sắp ra mắt.

Sphacy sẽ không phụ lòng mong đợi của Quý Nhà thuốc/Quầy thuốc ạ

Hứa hẹn năm 2021, năm 2022 SPHACY sẽ tạo ra những cú hít lớn trong lĩnh vực Công nghệ-Y tế. Tiến đến một mục tiêu chung là xây dựng hoàn chỉnh “HỆ SINH THÁI SPHACY’ nhằm đáp ứng nhu cầu của con người , hiện đại hóa, tối ưu hóa cách thức quản lý và hoạt động của con người trong xã hội.