Để có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng Phần mềm liên thông Dược quốc gia cho các cơ sở, đơn vị bán lẻ thuốc, Công ty Cổ phần Sphacy đã triển khai nâng cấp một vài tính năng mới từ phiên bản cũ như mục ” Bán hàng”, ngoài bán “Các sản phẩm bán lẻ” đã có” Bán thuốc liều, bán thuốc toa”; Cảnh báo giá nhập cao hơn giá bán,…

Công ty Cổ phần Sphacy sẽ triển khai sử dụng đồng bộ Phần mềm Sphacy – GPP phiên bản mới từ ngày 01/03/2021, SPHACY hy vọng nhận được sự ủng hộ từ Quý Khách hàng

Link phần mềm: http://gpp.sphacy.vn