LỢI ÍCH TỪ PHẦN MỀM QUẢN LÝ
CÔNG TY PHÂN PHỐI SPHACY GDP

GIAO DIỆN THÔNG MINH, DỄ SỬ DỤNG

Đơn giản hoá nghiệp vụ quản lý, liên thông trực tiếp với dữ liệu Dược Quốc Gia

 

Bảng giá phần mềm quản lý
công ty phân phối thuốc SPHACY gdp

Các cam kết đi kèm
Kết nối dữ liệu Dược Quốc gia
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 qua Hotline, Zalo, Messenger
Hỗ trợ đào tạo qua Ultraview, Teamviewer

Bảng giá phần mềm quản lý công ty phân phối thuốc SPHACY gdp

Các cam kết đi kèm
Kết nối dữ liệu Dược Quốc gia
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 qua Hotline, Zalo, Messenger
Hỗ trợ đào tạo qua Ultraview, Teamviewer

MỘT SỐ ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU

CÔNG TY DƯỢC HOA LINH

CÔNG TY DƯỢC VIỆT HÀ

CÔNG TY SANG PHARMA

CÔNG TY DƯỢC NGHỆ AN

CÔNG TY PHÂN PHỐI DKSH