TÍNH NĂNG NỔI BẬT CỦA SPHACY – CARE

GIAO DIỆN THÂN THIỆN VỚI NGƯỜI DÙNG

SPHACY TRÊN SÓNG TRUYỀN HÌNH QUỐC GIA

Các ứng dụng của SPHACY với tính sáng tạo cao nhận được nhiều sự quan tâm từ các cơ quan truyền thông quốc gia: VTV, VTC..

SPHACY TRÊN SÓNG TRUYỀN HÌNH QUỐC GIA

Các ứng dụng của SPHACY với tính sáng tạo cao nhận được nhiều sự quan tâm từ các cơ quan truyền thông quốc gia: VTV, VTC..

ĐÁNH GIÁ VỀ SPHACY – GPP

‘‘

“Phần mềm Sphacy – Care giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian. Với một công nhân nhà máy như tôi thì thời gian của tôi chủ yếu là giành cho công việc của mình, nhờ có Sphacy – Care mà tôi có thể chăm sóc cho sức khoẻ của mình cũng như gia đình mình tốt hơn.”

Chị Hương Giang, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

‘‘

“Phần mềm Sphacy – Care giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian. Với một công nhân nhà máy như tôi thì thời gian của tôi chủ yếu là giành cho công việc của mình, nhờ có Sphacy – Care mà tôi có thể chăm sóc cho sức khoẻ của mình cũng như gia đình mình tốt hơn.”

Chị Hương Giang, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

‘‘

“Phần mềm Sphacy – Care giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian. Với một công nhân nhà máy như tôi thì thời gian của tôi chủ yếu là giành cho công việc của mình, nhờ có Sphacy – Care mà tôi có thể chăm sóc cho sức khoẻ của mình cũng như gia đình mình tốt hơn.”

Chị Hương Giang, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh