Tổng giám đốc

Ông Vũ Văn Thành, người sáng lập và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần SPHACY, sinh ra tại vùng đất hiếu học Hải Hậu, Nam Định. Năm 2008, Ông học chuyên ngành Kế toán tại Đại học Kinh Tế và năm 2012, Ông giành được học bổng tài chính tại Đại học Cass Business School. Sau khi tốt nghiệp, Ông làm việc tại Công ty Cổ phần Cơ Khí Xây Dựng Thương Mại Đại Dũng (DDC) với vai trò chuyên viên tài chính, nơi Ông đã áp dụng nhiều kiến thức và công nghệ mới, giúp DDC trở thành doanh nghiệp hàng đầu về nhà thép tiền chế tại Việt Nam. Năm 2017, Ông thành lập Công ty TNHH Vũ Phúc Thành, tiền thân của Công ty Cổ phần SPHACY hiện nay. Dưới sự lãnh đạo của Ông, SPHACY đã trở thành doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực cung cấp giải pháp chuyển đổi số về y tế, tài chính, tái cấu trúc doanh nghiệp và quản trị rủi ro đầu tư. Ông đã đưa SPHACY từ một doanh nghiệp nhỏ trở thành một doanh nghiệp lớn, đạt nhiều giải thưởng uy tín như Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ. Ngoài việc điều hành SPHACY, Ông còn tích cực tham gia các phong trào của hiệp hội doanh nghiệp và là Ủy viên Ban Chấp Hành Hiệp hội Phát triển Hàng tiêu dùng Việt Nam (Vacod).