Quyền lợi Khách Hàng và Cam Kết từ SPHACY.

  1. Kết nối dữ liệu Dược Quốc Gia, Toa Thuốc Quốc Gia, không giới hạn người dùng trên 1 tài khoản của cơ sơ sử dụng
  2. Cam kết đóng phạt và chịu mọi trách nhiệm pháp lý cho Khách hàng khi liên thông Dữ liệu DQC khi Khách hàng tuân thủ hướng dẫn của SPHACY
  3. Phần mềm có sẵn danh sách trong tài khoản với 100.000 mặt hàng thuốc thiết yếu, thuốc OTC, Thực phẩm chức năng
  4. Cam kết giá cung cấp cho các sản phẩm trên sàn là giá tốt nhất
  5. Cam kết xử lý báo cáo và liên thông lên các Ban ngành (yêu cầu bắt buộc )
  6. Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 qua Trực tiếp, Hotline, Zalo, Messenger
  7. Hỗ trợ đào tạo qua Trực tiếp, Ultraview, Teamviewer