QUY CHẾ TÍNH LƯƠNG BỘ PHẬN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG, TELESALE, SALE THỊ TRƯỜNG