QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN PHẦN MỀM QUẢN LÝ CÔNG TY DƯỢC SPHACY GDP