BẰNG KHEN DO LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM VCCI TRAO TẶNG

BẰNG KHEN DO LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM VCCI TRAO TẶNG

18 Tháng Mười 2023