ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN LÀM VIỆC VÀ NGÀY CÔNG TÍNH LƯƠNG [VIE/ENG]

ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN LÀM VIỆC VÀ NGÀY CÔNG TÍNH LƯƠNG [VIE/ENG]

4 Tháng Mười 2023