LỢI ÍCH TỪ PHẦN MỀM QUẢN LÝ
NHÀ THUỐC SPHACY GPP

GIAO DIỆN THÂN THIỆN VỚI NHÀ THUỐC

Dễ dàng sử dụng cũng như liên thông với dữ liệu dược Quốc gia

SPHACY GPP phiên bản Website

SPHACY GPP phiên bản App

SPHACY TRÊN SÓNG TRUYỀN HÌNH QUỐC GIA

Các ứng dụng của SPHACY với tính sáng tạo cao nhận được nhiều sự quan tâm từ các cơ quan truyền thông quốc gia: VTV, VTC..

SPHACY TRÊN SÓNG TRUYỀN HÌNH QUỐC GIA

Các ứng dụng của SPHACY với tính sáng tạo cao nhận được nhiều sự quan tâm từ các cơ quan truyền thông quốc gia: VTV, VTC..

Bảng giá phần mềm quản lý nhà thuốc GPP SPHACY 

Các cam kết đi kèm
Kết nối dữ liệu Dược Quốc gia
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 qua Hotline, Zalo, Messenger
Hỗ trợ đào tạo qua Ultraview, Teamviewer

Bảng giá phần mềm quản lý nhà thuốc GPP SPHACY 

Các cam kết đi kèm
Kết nối dữ liệu Dược Quốc gia
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 qua Hotline, Zalo, Messenger
Hỗ trợ đào tạo qua Ultraview, Teamviewer

ĐÁNH GIÁ VỀ SPHACY – GPP

‘‘

Với việc sử dụng phần mềm quản lý thuốc thông minh GPP-SPHACY, các nhà thuốc đảm bảo được yêu cầu kết nối với Cơ sở dữ liệu dược quốc gia, một trong những điều kiện bắt buộc nếu không muốn bị đóng cửa, khi Đề án “Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020” của Bộ Y tế và Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, kết nối các cơ sở cung ứng thuốc có hiệu lực từ ngày 1/3/2019.

Dược Sỹ
NGUYỄN THỊ NGỌC ĐOAN

Nhà thuốc Phúc Thành

‘‘

Với việc sử dụng phần mềm quản lý thuốc thông minh GPP-SPHACY, các nhà thuốc đảm bảo được yêu cầu kết nối với Cơ sở dữ liệu dược quốc gia, một trong những điều kiện bắt buộc nếu không muốn bị đóng cửa, khi Đề án “Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020” của Bộ Y tế và Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, kết nối các cơ sở cung ứng thuốc có hiệu lực từ ngày 1/3/2019.

Dược Sỹ
NGUYỄN THỊ NGỌC ĐOAN

Nhà thuốc Phúc Thành

‘‘

Với việc sử dụng phần mềm quản lý thuốc thông minh GPP-SPHACY, các nhà thuốc đảm bảo được yêu cầu kết nối với Cơ sở dữ liệu dược quốc gia, một trong những điều kiện bắt buộc nếu không muốn bị đóng cửa, khi Đề án “Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020” của Bộ Y tế và Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, kết nối các cơ sở cung ứng thuốc có hiệu lực từ ngày 1/3/2019.

Dược Sỹ
NGUYỄN THỊ NGỌC ĐOAN

Nhà thuốc Phúc Thành