CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

SPHACY là đơn vị tiên phong chuyển đổi số ngành Dược, bảo mật hệ thống và cung cấp dữ liệu tổng quan ngành, qua đó dành được sự tin tưởng của của các Cơ quan quản lý Nhà nước như Cục Quản lý dược, Bộ y tế, Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP. HCM, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an.