GIẢI THƯỞNG SPHACY

GIỚI THIỆU CHUNG

SPHACY tự hào là doanh nghiệp khoa học và công nghệ được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng nhận số 73/DNKHCN cấp ngày 4 tháng 10 năm 2022.

Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Năm 2019

Top 15 Dự án Startup xuất sắc nhất 2019

Năm 2021

Top 10 Doanh nghiệp Công nghệ thông tin năm 2021

Năm 2022

Giải thưởng Smart City

Giải pháp y tế thông minh 5 Sao 2022

Năm 2023

Trang vàng các giải pháp chuyển đổi số doanh nghiệp

Ấn phẩm cung cấp thông tin các giải pháp – kết nối doanh nghiệp

Shacy – Nhà cung cấp giải pháp chuyển đổi số tiêu biểu

Trang vàng giải pháp CĐS SPHACY GDP

Trang vàng giải pháp CĐS SPHACY GPP